Polgár Andi pszichológus, asztrológus oldalaaquariusastrology79@gmail.com

Kedves Látogató!

Szeretettel üdvözöllek a honlapomon!

    A havi előrejelzéses videók ezen a csatornán érhetők el:

https://www.patreon.com/polgarandi

   Az asztrológiai elemzés és pszichológiai konzultációs típusok részletes leírását (díj, időtartam és egyebek) a "Tanácsadás" fül alsoraira kattintva tudod elolvasni.

    A nyári konzultációs időpontokat szintén a Tanácsadás fül alsorain belül tudod elérni.

    Az őszi workshopok kiírása augusztusban várhatók - az oktatás / előadások fül alatt érhetők majd el.

    A velem készült interjút itt tudjátok elolvasni:

Új: https://www.facebook.com/gondolamagazin/photos/a.318366438549784/1476827959370287/

Régebbi:https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/polgar-andi-asztrologus-asztromemek-facebook/

    Idén 7 éves az Asztromémek a Facebookon, immáron több mint 60 ezer követővel. Az oldal az asztrológiát könnyedén, lazán hivatott bemutatni. Célja az alapanalógiák közvetítése, tanítása és az, hogy megtanuljunk saját magunkon nevetni, ezáltal megtegyünk az első lépést önmagunk elfogadása felé.

A Romanovok tragédiája

    A családdinamikai elemzések itt érhetők el: https://www.aquariusastrology.hu/tanacsadas/csaladdinamika-elemzes/

Ez a cikk II. Miklós utolsó orosz cárról, családjáról és tragédiájukról szól.

Mint a történelemből ismeretes, a családot 1918-ban a bolsevikok kivégezték.

2000-ben az orosz ortodox egyház szentté avatta a családot.

 Az asztrológiai elemzés során főként a tragédia megjelenésére voltam kíváncsi a születési ábrákon keresztül, ugyanakkor érdekesnek tartottam az egyéni képleteket is személyiségszinten vizsgálni, illetve a gyerekek ábráját összehasonlítani a szülőkével.

    A családi dinamika során minden esetben először az egyéni születési ábrákat vizsgálom, majd azt, hogy melyek azok az elemek, aspektusok a gyerekeknél, amelyek a szülőknél is megjelennek. Ebből fogok kapni egy képet arról, hogy a gyermekek milyen mintázatokat „örököltek” a szülőktől, illetve melyek lehetnek a közös sorsfeladatok. A mintázatok természetesen nemcsak a szó szoros értelemben vett öröklés, azok lehetnek tanult viselkedésmintázatok is.

    Például Szaturnusz-Merkúr fényszög az apánál és a fiánál is: „folyton agyal, mint az apja”.

    Az egyik legfontosabb vizsgálati szempont az elemi eloszlás (tűz, föld, levegő, víz), amely során szinte azonnal képet kaphatunk arról, hogy az egyének hogyan működnek és ezek az elemek egymáshoz viszonyítva támogatóan vagy hátráltatóan lépnek-e fel. Az elemeket nemcsak jegyek szerint vizsgálhatjuk, hanem a planéták szintjén is, hiszen a bolygóknak is vannak „elemi megnyilvánulásaik” (pl. Szaturnusz föld, Mars tűz, stb.).

    A fényszögek vizsgálata során meghatározó azok formája, mivel vannak olyan aspektusok, ahol könnyebben áramlik az energia ugyanazon planéták között, míg a család egy másik tagjánál nehezebben. Ez azért is fontos, mert ilyen esetekben látható az, hogy ki az, aki az adott energiát jobban működteti, kvázi segíthet a másiknak abban, hogyan tudja azt a nehezebb aspektust fejleszteni vagy oldani. Fontos leszögeznem, hogy a nehezebb fényszögkapcsolatokat nem mindig a gyermek viszi, hanem sok esetben éppen ellenkezőleg: a szülő, s a gyerek az, aki a barátságosabb fényszögállásaival a szülőt tanítja! Ugyanakkor fontos azt is tudni,  hogy ezek a típusú segítségek nagyon ritkán tudatosak; sokkal inkább tudattalanul mennek végbe.

    A születési ábrák egy kivételével a Rodden skálán AA-s minősítésűek, így a születési adatok hitelesnek minősülnek.

    II. Miklósról két születési ábra érhető el, ugyanazzal a születési órával és perccel, csak az egyik hajnali, másik délutáni időpont. A cárról szóló személyiségi és más leírások alapján én azzal a képlettel fogok dolgozni, ahol Mérleg az aszcendens.

    A Romanov család e tagjainak összevetett képletéből elmondható, hogy nagyrészt lágy, szelíd, barátságos energiákkal rendelkeztek. Ez főként a szülőkről és a középső három gyerekről mondható el. A leírásokból tudható az is, hogy nagyon családcentrikusak voltak a szülők, sok időt töltöttek a gyerekekkel, nagy szeretettel vették őket körül (a kortól ez teljesen idegen hozzáállás volt), fontosnak tartották azok alapos oktatását is (ez viszont a származásukból adódóan nem meglepő, az viszont igen, hogy sokszor saját maguk tanultak a gyerekekkel).

    A legidősebb lány és a legkisebb gyerek, Alexei valamivel dominánsabbak voltak, legalábbis a család többi tagjához képest. Nagy valószínűséggel ők voltak (s lettek volna később, ha életben maradnak) a család húzóerői.

    Jelen elemzés során előbb megvizsgálom a tragédiára utaló jeleket, s ezt mutatom be legelőször. Aki pedig kíváncsi a további részletekre, úgy mint a családtagok személyiségi jellemzői, a közös aspektusok a gyerekek és a szülők között, annak van lehetősége tovább olvasni.

    Az elmúlást (mint a 8. ház témája) vizsgálva mindegyik képletből kitűnik, hogy a halál témája kapcsolódik az agresszió valamilyen megnyilvánulásához, azaz a Marshoz, Plútóhoz, Uránuszhoz, sőt egyes képleteknél a Neptunhoz is, mint becsapás, átverés (vagy lehet összefüggés az alvással is, hiszen álmukból keltették őket fel).

    Nézzük egyenként:

Apa: 8. házas uralmi Mars, a 8. ház uraként; 8. házas Plútó

Anya: 8. ház ura (Szat.) trigon Plútó a 12. házból (12. ház titkos ellenségek) + Neptun kvadrát szintén a 12. házból.

Alexei: 8. ház ura (Merkúr) kvadrát Plútó. (A Merkúr jelképezi a gyerekkort is, így lehet utalás arra, hogy a halál gyermekkorban történik.); 8. házas Neptun (8. ház társura a Hold trigon Jupiter). 8. házas Plútó oppozíció Uránusz (a halál váratlan).

Anastasia: 8. ház ura (Uránusz) oppozíció Plútó, kvadrát Mars (T-kvadrát). Itt le is szögezném, hogy Anastasia biztosan meghalt akkor (bár ezt a DNS vizsgálatok már igazolták), ha meg is menekül, ennyi 12. házas bolygóval nem kérkedik a származásával és nem mutogatja magát. (Születési képlete és leírása lejjebb)

Maria: 8. ház ura (Mars) kvadrát Uránusz, 8. ház társura (Vénusz) együttállásban a Plútóval.

Olga: 8. ház elsődleges ura (Szaturnusz) együttállásban a Marssal, kvinkunkszban a Plútóval.

Tatjana: 8. ház ura (Neptun) tág együttállásban a Plútóval, 8. ház társura (Mars) egzakt szextilben a Plútóval.

    Nézzük most egyenként a képleteket; ezekhez írtam némi gondolatmorzsát, amik eszembe jutottak. Egy kis karakterelemzés, majd a végén a szülők és gyerekeik közötti aspektusok összehasonlítása.

Anya:

Erős Ikrek jelleg.

Az Ikrek hangsúly miatt játékos, könnyed, tanulékony, informatív.

Az 1. házas Hold jelzi, hogy anyatípus.

    Nap-Hold együttállás: a férj és ő közel álltak egymáshoz. Ezen kívül a 4. ház ura a Nap = a család „énközeli”, a Holddal együtt állva erős érzelmi kötődés a családhoz. Mindez Ikrek jegyben jelzi, hogy a család sokat játszott, tanult együtt.

    5. ház ura a 12-ben: túl erős érzelmi azonosulás a gyerekekkel, másik alternatíva: gondok, nehézségek a gyerek(ek)kel.

    A képlethez viszonyítva a 9. házas uralmi Bak Szaturnusz megélése valószínűleg nehézségeket okozhatott. A szabályok, rendszer, hagyományok megtanulása és betartása az erősen Ikrek karakterrel nehezen összehangolható. A leírások szerint voltak problémák a beilleszkedéssel és a kötelességek betartásával a Romanov családdal az élete során.

    Leszámítva, hogy a cárral nagyon szerették egymást, a házasság nehézségeket mutat. A 7. ház ura (Jupiter), kvadrátban az ellenségeket jelző 12. házas Neptunnal és oppozícióban a 9. házas Bak Szaturnusszal, ami a halál jelölője is, tekintve, hogy ez a planéta a 8. ház ura. A 9. háznál pedig előjön a külföld témája: Alix német származású volt és külföldre ment férjhez Oroszországba. Így tehát ez a házasság vagy annak körülménye feszültségeket hordozott magában.

Apa:

    Ahogyan már fentebb írtam, II. Miklós cárral kapcsolatban két képlet érhető el a neten. Életrajzát, személyiségjegyeit olvasva azt tartom elfogadhatónak, ahol Mérleg az Asc (szemben a másikkal, ahol Kos). Külseje is meglehetősen vénuszi (ez egyrészt a Bikaságának is köszönhető), Kos jellegeket nem vélek felfedezni az arcán, illetve a leírások alapján vezetőnek sem igazán volt alkalmas. A családjának, illetve a kertészkedésnek élt.

    A Mérleg Asc-es képlet esetében látható a 7. házban lévő Kos Neptun-Hold-Jupiter együttállás, ez utalhat arra, hogy hol megingott érzelmileg a külvilágban, hol pedig erősnek látszott. Ez a Hold ráadásul az MC ura is (életcélok, életút).

    Ebben a képletben is hangsúlyos szerepet kap a 9. ház, amelynek egyik analógiája a külföld, illetve a távlatok. Mondhatnám, hogy ő is mehetett volna külföldre (mint fia, Alexei) vagy legalábbis messzire, de kérdés, hogy ebben az esetben mi számít távlatnak, hiszen Oroszország elég nagy.

    A Nappal tág szembenállásban van a Szaturnusz, illetve az Ikrek Merkúrnál egzaktnak mondható az oppozíció. Ez jelezheti azt, hogy ment volna ő, csak meg volt kötve a keze (ez esetben a lába, ugye), összefüggésben a Nyilas jeggyel (hitkérdések, hagyományok a hittel kapcsolatban + család, mert a Szaturnusz a 4. ház ura). Ettől függetlenül a Merkúr-Szaturnusszal nagy valószínűséggel folyamatosan agyalhatott.

    A Szaturnusz szextil ad az Asc-re: az, hogy ő hogyan jelenik meg a világban befolyása van a komoly, merev, családi hagyománynak (Szaturnusz a 4. ház ura). Ez a szaturnuszi jelleg beépül a személyiségbe is a szextil, illetve a fent említett oppozíciók által. Ez értelmezhetjük úgy, hogy a lágysága ellenére volt benne egyfajta tartás, komolyság, szabálykövetés.

Születési uralkodó együtt az Uránusszal:

 • magas érzelmi (Vénusz) intelligencia (Uránusz)
 • a gyermekkel való érzelmi azonosulás (az 5. ház ura az Uránusz)
 • érzelmi kisülések, felcsattanások (melyet erősít a Kos Hold + Jupiter)
 • váratlan anyagi kiadások vagy bevételek összefüggésben a családdal (Rák) és feszültségben a külvilággal (7. ház)

Halál: Finoman szólva is a nem túl barátságos uralmi Mars a 8. házban a 8. ház uraként. (Fejet ért agresszió = fejlövést kapott).

Alexei

Oroszlán Nap, Skorpió Asc.

Szül. uralkodó 9. és 8. házban (Mars+Plútó)

Hemofília (vérzékenység)

    Skorpió az Asc, ez már önmagában is jelezhet marsikus (pl. vérzéses) betegségeket az 1. ház miatt. Születési uralkodó (Plútó) a 8. házban mutathatja a konkrét vérzékenységet (+ Ikrek – mozgással kapcs.). + Merkúr (mozgás) kvadrát.

    Az óvatosság és az ezzel járó szabad mozgás korlátja a Vízöntő Szaturnusz a 3. házban (Vízöntő=szabadság, Szaturnusz = korlátozottság, 3. ház = mozgás).

    Ez a Szaturnusz oppozíciót vet az Oroszlán Napra. Az uralkodás vagy kiteljesedés, mint Oroszlán ettől a Szaturnusztól nehezített  (bár mindkettő uralmi helyzetű).

    Alternatívaként megjelenhet a két uralmi helyzet miatt az, hogy ennek a kiteljesedésnek a korlátja a 30. év után lazul. Ez jelentheti akár azt is, hogy akkorra tudták volna jobban kezelni a betegségét. Más kérdés, hogy abban az időben az életkilátások emiatt a betegség miatt nem mutattak tovább a tinédzserkornál, de ebbe most nem megyek bele mélyebben.

    Még vérzékenység: Uránusz-Mars egzakt kvinkunsz (hirtelen fellépő vérzéses állapotok, melyek összefüggésben vannak a halállal).

Meglátásaim:

    A 9. házas telítettség miatt a hit, a távlatok, az elvágyódás, az utazás, a magas szintű tanulmányok erős hangsúlyt kaptak az élete során.

    Véleményem szerint az erős 9. házas érdekeltség miatt ezt a fiút lehetett volna külföldre vinni, ahol talán megmenekül. A vészterhes időkben lett volna ország, aki befogadta volna őket, ám abban az időben a leírások szerint a Romanov gyerekek sorban kanyarósak lettek, így az anya nem támogatta az utazásokat.

    Ha külföldre viszik, talán ott kiteljesedhetett volna (Nap) és akár uralkodóvá is válhatott volna 28 éves kora után (Szaturnusz), ha megéri azt a kort és tudták volna kezelni a betegségét. (Mint írtam, az orvostudomány „hadilábon állt akkor a hemofíliával).

    A külföldi dolgokat erősíti még az is, hogy a 9. ház ura a 10. házban van. A külföldi dolgok és a célok, életút összekapcsolódik. Ez a Hold (már az MC-n, 5º az orbis) - > a külföldi dolgok segítik az érzelmi stabilitást (bár az érzelmi bizonytalanság valószínűleg mindig fennállt volna).

    Szűz Hold az MC-n még: „Anya szorong és fél az életutam miatt”. Jupiter trigonnal: Túl óvó, túl gondoskodó a mindennapok területén (6. ház). Ugyanakkor stabil érzelmeket biztosít ez az állás.

Korban Anastasiahoz állt a legközelebb, képlet szerint a legidősebb nővérhez, Olgához.

Alexei Oroszlán Nap, Skorpió Asc, , Olga fordítva: Skorpió Nap (és telítettség), Oroszlán Asc.

És akkor a nem túl bíztató jelzés:

    8. ház ura a Merkúr kvadrátban a Plútóval, analógiák:

- erőszakos halál (mely lehet gyerekkorban - Merkúr)

- a halál lehetett volna maga a betegségével kapcsolatos vérzéses állapot is, akár azért is, mert a Merkúr (mozgás) tág kvinkunkszban van a már fent említett 3. házas Vízöntő Szaturnusszal.

Ez a Merkúr a 10. ház ura is (célok, életút).

    Ha megéri a felnőttkort, ezzel a Plútóval valószínűleg a merev gondolkodást alakította volna át (saját maga, hiszen ez a Plútó a születési uralkodója is egyben).

    A Plútó a 8. házban lokálisan erős, kozmikusan peregrin, így akár hozhatta volna a gyógyulást is erre a Merkúrra (mozgás) – idővel…

Anastasia

    Erősen introvertált a 12. házas bolygók miatt, ha életben is marad, nem mutogatja magát.

    Fokozott érzékenység a világra: a Rák bolygók, a 12. házas telítettség, illetve a Nap-Neptun együttállás utal erre. Testvéreivel nővérként dolgozva ápoltak hadi rokkantakat is.

    Erőteljesen Rák-Ikrek jelleg: örök gyerek, egyébként a család mókamestere (beceneve kobold volt).

    A 6. házas Szaturnusz-Jupiter oppozíció a Bakban a Rák bolygókra: a mindennapok területén szabályokat, protokollokkal kapcsolatos elvárásokat jelez, amivel a kislány a karakteréből adódóan nem  vagy nehezen tud azonosulni.

    Ez a Szaturnusz a 8. (halál) ház ura is, tehát ez a típusú energia később kapcsolódik a halálhoz.

    Alternatív analógia: Mivel a planétáknak kor analógiáik is vannak, a 8. házúr Szaturnusz opponálja mindazokat a planétákat, amelyek a fiatalsághoz köthetők, tehát Merkúr, Hold, Vénusz. Ez lehet utalás arra, hogy a halál fiatalkorban történik.

    8. ház másik ura az Uránusz, kvadrátban a Szűz Marssal, ami a 4. ház csúcsán ül (erőszakos és váratlan halál összefüggésben a családdal) ami egyébiránt egy T kvadrát a Plutóval. Dinamikus, erőszakos energiák kapcsolódnak az elmúlás témájához.

Merkúr-Pollux (tág) együttállás

 (Alexeinél is van Uránusz-Mars fényszög).

(megint összefüggés a 8. ház és a Merkúr között, mint Alexeinél)

Mária

Itt is erős a Rák-Ikrek hangsúly, mint Anastasiánál.

    Nagyon szerette a gyerekeket és az állatokat (főként a Rákság a jelzés erre, de a Neptun fényszögek is erősítik ezt). Lánytestvéreivel rendszeresen ápolták a hadi sérülteket.

Apja és Anastasia állt hozzá a legközelebb.

    Fokozott érzékenység és erőteljes érzelmi kötődés a családhoz: Skorpió Jupiter - Rák Nap trigon. Az érzékenységet erősíti a Neptun az MC-n. + Neptun kvadrát Asc, + Plútó-Vénusz együttállás, amit a család valószínűleg próbált kontrollálni kommunikációval (gondolom, mit és hogyan illik, mit és hogyan nem) – 3. házas Szaturnusz  4. ház társuraként oppozícióban a Plútó-Vénusz együttállással. (Itt is 3. házas Szaturnusz, mint Alexeinél).

    Az érzelmek ugyanakkor kettősek lehettek: egyrészt az erős ragaszkodás másrészt a levegős jegyben álló érzelmi jelölők, mint Ikrek Vénusz és Vízöntő Hold utal arra, hogy valahol mégis vágyott érzelmileg függetlenedni. E tekintetben az érzelmi szélsőség (függés-függetlenedés, ragaszkodás-elengedés) megjelenhet vagy éppen erősödhet a Plútó fényszögek által (Vénusz együtt állás, Hold trigon).

Szűz Mars, mint Anastasianál

Szaturnusz-Vénusz oppozíció mint Anastasianál (érzelmi szorongás)

    Uránusz-Mars kvadrát, mely összefüggésben van a halállal, Mars 12. házas (titkos ellenségek). A halállal kapcsolatos Uránusz-Mars kvadrát Anastasiánál is jelen van. És ne felejtsük, hogy Alexeinél is jelen van az Uránusz-Mars fényszög csak kvinkunsz formájában.

    Maria-nál ugyanúgy jelen van az Uránusz-Mars-Plútó T-kvadrát, mint Anastasiánál csak kicsit tágabb fényszögekkel.

Alternatív analógia ismét: Mars (8. ház ura) kvadrát Vénusz – a halál történhet fiatal nőként

Aldebaran - Ikrek Vénusz együttállás

Pollux – Rák Merkúr (tág) együttállás

Tatjana

Lényegesen racionálisabb karakter ezzel a képlettel, mint Anastasia és Maria.

    Kutató, elemző, értő, tapasztaló képlet. Ezt jelzi az erős Ikrek, Szűz, Bika érdekeltség, ezen kívül a Szaturnusz és Uránusz kvadrát az Asc-re + Merkúr oppozíció mind erősítik a racionalitást, értelemmel kapcsolatos hozzáállást a dolgokhoz. A Nappal együtt álló Neptun örök kételkedésre is utalhatott, talán a sok információ, elemzés, a dolgok kutatása, vizsgálata sosem volt elég, sosem volt elég bizonyos.

    Halál témája: 8. ház társura (Oroszlán Mars) a 12. házban – titkos ellenségek + egzakt szextil a Plútóval + a 8. ház társura támadja az MC-t, azaz az életutat vagy annak beteljesedését.

4. házas Szat együtt az Uránusszal a Skorpióban jelezheti a családi traumákat, tragédiákat.

    Érzelmi stabilitás és egyensúly jelen van, amíg minden kiszámítható (Mérleg Hold + Jupiter-Vénusz trigon), de a 12. házas Oroszlán Mars hozhat erőszakosabb energiákat a háttérből, ami megbillentheti az érzelmi egyensúlyát.

A leírások szerint ő volt a legszebb lány a testvérek közül.

    Nap-Neptun együttállás, Bika Vénusz (uralmi helyzet) utal a művészet, a ruhák és a parfümök imádatára.

Plútó-Aldebaran együttállás

Algol-MC együttállás

Olga:

Skorpió stellium (6 bolygó), Oroszlán Asc, aszcendáló Jupiter.

Csipkelődő, szurkálódó jellegnek írták le, de nem rosszindulatúnak.

        A harmonikus, szeretetteljes és boldog családi légkört jelzi az uralmi Vénusz a 4. házban, a 4. ház uraként, szextilben az aszcendáló Oroszlán Jupiterrel.

Képlete az öccséhez hasonló (Alexei Oroszlán Nap, Skorpió Asc).

Érdekelték a politikai ügyek (ez az erős Skorpióságnak köszönhető).

8. ház ura (mint a halál témája) része a Skorpió stelliumnak.

Mindkét fővilágosító (Nap, Hold) együttállásban van a Marssal és Szaturnusszal, ez a halál szempontjából nem túl kedvező állás.

A 8. ház egyik ura kvinkuszban van a Plútóval és együtt áll a Marssal.

Aldebaran állócsillag együttáll a Pútóval

Algol oppozíció Nap

Szülők képletének fényszögei összehasonlítva a gyerekekével:

    Nap-Szaturnusz fényszögek:

    Valamilyen formában az ego kiteljesedésének gátja vagy lassúsága. Erős kontrollhelyzet, fókuszáltság. Ugyanakkor tartást, kitartást, szívósságot is ad.

    II. Miklósnál és Alexeinél oppozíció egyaránt a 3-9. ház tekintetében. Nehéz az „itt”-ben élni, inkább elvágyódás, álmodozás jelenik meg. Mozgás, távlatok, tanulás, az itt és a most közötti feszültség. A jegyhelyzetek segítik pontosítani, árnyalni a kiteljesedés gátját.

Olgánál tág együttállás

    Uránusz-Vénusz fényszögek:

 • érzelmi kisülések, türelmetlenség
 • magasabb dimenzióban (megélésben): érzelmi intelligencia
 • különc táplálkozás (21. századi értelemben ide tartozik a reformkonyha, reformétkezés)
 • érzelmi / anyagi függetlenedés
 • modern nő

Apánál: Uránusz-Vénusz együttállás;

Alexeinél Uránusz-Vénusz trigon;

Mariánál Uránusz-Vénusz oppozíció;

    Szaturnusz-Merkúr fényszögek:

    Ebben az esetben láthatjuk, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekeknél jelen van ez az kapcsolódás, csak más-más formában. A Szaturnusz-Merkúr fényszögek jelzik az:

 • túlzott gondolkodást, (kibillent formában agyalást),
 • a racionális látásmódot,
 • az értelemkeresést,
 • a rendezett elmét,
 • a szorgalmas, kitartó (esetenként nehéz) tanulást vagy kommunikációs nehézségeket
 • a merev gondolkodást
 • szabályozott / fegyelmezett gyerekkort (ez a származásukból adódóan érthető),
 • az anyai dominancia vagy szerep hangsúlyát a gyermekkorban
 • Alexeinél és az anyánál megjelent a mozgás korlátozottsága is ennél az aspektusnál (Merkúr mozgás, Szaturnusz = korlát, nehézség)

Apa: Szaturnusz-Merkúr oppozíció;

Anya: Szaturnusz-Merkúr trigon;

Alexeinél Szat-Merkúr kvinkunksz;

Anastasia-nál Szat-Merkúr oppozíció;

Maria-nál Szat-Merkúr kvinkunksz;

Olga-nál – Szat-Merkúr együttállás;

Tatjana-nál Szat-Merkúr oppozíció;

    Szaturnusz-Jupiter fényszögek:

    A Szaturnusz-Jupiter fényszögek főként a kiteljesedés és a kontroll(helyzet) összefüggéseire mutatnak rá. Jó fényszög esetében e két dolog könnyebben összehangolható, míg a nehezebb aspektusoknál ez akadályokba ütközik. Az, hogy ez hogyan nyilvánulhat meg pontosan, megmutatják a planéták jegy-és házhelyzetei.

Apa: Szaturnusz-Jupiter trigon;

Anya: Szaturnusz-Jupiter oppozíció;

Anastasia: Szaturnusz-Jupiter együttállás;

Olga: Szaturnusz-Jupiter kvadrát;

Szaturnusz-Hold fényszögek:

Fényszögtől függően utal az

 • érzelmi tartásra és megbízhatóságra vagy épp az
 • érzelmi szorongásra
 • érzelmileg stabil anyára vagy
 • érzelmileg rideg anyára
 • nehéz gyerekkor, érzelmi gátak
 • idősebb anya
 • nagyszülők szerepe az egyén életében (főként nagymamák)

Apa: Szaturnusz-Hold trigon;

Anastasia: Szaturnusz-Hold oppozíció;

Olga: Szaturnusz-Hold együttállás

    Plútó-Vénusz fényszögek:

Főként az érzelmi megújulásra mutat rá, fényszögtől függően jelzi, hogy mekkora befektetést igényel az átalakulás.

Apa: Plútó-Vénusz trigon

Maria: Plútó-Vénusz együttállás

Olga: Plútó-Vénusz trigon

    Hold-Vénusz fényszögek:

Leginkább a belső érzelmeink együttműködésére vagy ellentétére mutat rá. Női képletben az anyaság és feleségszerep, illetve a nőkép hangsúlya jelenik meg ezeken a fényszögeken keresztül. A Hold jelöli még a gyermekkort is. Ezt azért tartom fontosnak leírni, mert a lányok később nem tudták a Holdat feleségként, anyaként megélni.

Férfiak képletében szintén érzelmi jelölő, illetve a nőtípus, aki vonzó számukra.

Apa: Vénusz-Hold kvadrát

Anya: Nincs egzakt fényszög, de a két planéta azonos jegyben áll.

Alexei: Vénusz-Hold (tág) együttállás

Anastasia: Vénusz-Hold együttállás

Mária: Vénusz-Hold trigon

    Jupiter-Uránusz fényszögek:

Harmonikus fényszögnél a jövőbe vetett hit, bizalom a reformokban, nyitottság, kreativitás, az újításban való kiteljesedés.

Diszharmoniában ezek közötti feszültség.

Anya: Jupiter-Uránusz együttállás

Apa: Jupiter-Uránusz kvadrát

Alexei: Jupiter-Uránusz trigon

    Plútó-Szaturnusz fényszögek

Rendszerek, sémák átalakítása

Anya: Szaturnusz-Plútó trigon

Alexei: Szaturnusz-Plútó trigon

Maria: Szaturnusz-Plútó oppozíció

Olga: Szaturnusz-Plútó kvinkunksz

 

Polgár Andi

okl. asztrológus

2019. augusztus

A családdinamikai elemzések itt érhetők el: https://www.aquariusastrology.hu/tanacsadas/csaladdinamika-elemzes/